استیضاح سلیمانی پس از استیضاح کردان چاپ
چهارشنبه ۰۸ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۱۲

سلیمان جعفر زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری استیضاح وزیر ارتباطات پس از انجام استیضاح کردان وزیر کشور خبر داد.سلیمان جعفر زاده درگفتگو با مهر، با اعلام این خبراظهار داشت: از آنجا که نخواستیم استیضاح علی کردان وزیر کشور تحت الشعاع طرح استیضاح وزیر ارتباطات قرار بگیرد، مقرر شد پیگیری طرح استیضاح سلیمانی پس از انجام استیضاح وزیر کشور انجام شود.

وی افزود: تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفته اند اما حتی در صورت باز پس گیری 20 امضا این طرح همچنان قابلیت ارائه به هیئت رئیسه را خواهد داشت و اینطور نیست که استیضاح منتفی شود.نماینده ماکو وچالدران تاکید کرد: 12 نفر از امضا کنندگان این طرح نمایندگان آذربایجان غربی هستند که به هیچ عنوانی امضای خود را پس نخواهند گرفت و این طرح با همین 12 امضا نیز اعلام وصول خواهد شد.وی با اشاره به تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: ما هم بر استیضاح اصرار داریم، هم معتقدیم تحقیق و تفحص باید انجام شود.

12 نفر از امضا کنندگان این طرح نمایندگان آذربایجان غربی هستند که به هیچ عنوانی امضای خود را پس نخواهند گرفت و این طرح با همین 12 امضا نیز اعلام وصول خواهد شد.