بیمه تضامین 1397 چاپ
نوشته شده توسط مدير   
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۲

بیمه تضامین سال 1397 در اختیار دفاتر پیشخوان دولت قرار گرفت.

به موجب بخشنامه معاون رئیس جمهور، این بیمه نامه جایگزین تضامین قابل دریافت کلیه دستگاههای اجرایی و تأمین کنندگان خدمات عمومی در قراردادهای ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت می باشد. شایان ذکر است بیمه معلم از نخستین سال اجرای این طرح با تأمین بیش از 5 هزار میلیارد تومان مسؤولیت حرفه ای دفاتر پیشخوان دولت تا کنون بزرگترین پشتیبان بیمه ای این دفاتر در طول سالهای اجرای این طرح که از سال 1390 تا کنون می باشد بوده است. حق بیمه و کارمزد خدمات صدور این بیمه بدون هرگونه تغییری 20 هزار تومان برای دفاتر روستایی و 60 هزار تومان برای دفاتر شهری تعیین شده است.