23:55:57 - 18.08.2022

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر مسؤول: دکتر زهیر طیب

تاسیس: 1383/07/07

پست الکترونیکی:

sazeman at yahoo.com

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید


logo-samandehi

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

آمار

8امروزmod_vvisit_counter
0دیروزmod_vvisit_counter
8این هفتهmod_vvisit_counter
0هفته گذشتهmod_vvisit_counter
8این ماهmod_vvisit_counter
0ماه گذشتهmod_vvisit_counter
7225428کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 8 مهمان حاضر
آی پی شما :: 44.200.30.73
 , 
امروز : 28 مرداد 1401
صفحه اصلي مقررات صنفی
آيين نامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط (قدیمی) PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۶:۴۷
آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه

(موضوع ماده «131» قانون کارجمهوری اسلامی ایران )

(مصوب 6/10/1371 هیات وزیران ) - اعتبار این تصویب نامه در تاریخ 1389/8/8 به اتمام رسیده و آیین نامه جدید به شماره 176477/ت 37292 ک جایگزین آن شده است.

فصل اول – چگونگی تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوط

ماده 1- در اجرای ماده (131)  قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ حقوق و منافع جامعه نیز باشد ، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می توانند با رعایت مقررات قانونی و این آئین نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند.

ماده 2- کمترین حد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری درسطح کارگاه ده نفر و در صنف ، دست کم پنجاه عضو  از صنف مربوط ، از کارگاههای مختلف می باشد و انجمن صنفی کارفرمایی ، دست کم با عضویت ده شخصیت حقوقی یا حقیقی تشکیل می شود.

تبصره – عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار شغل و فعالیتهای مختلف در انجمنهای صنفی متفاوت مجاز است ولی آنها نمی توانند در بیش از یک انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی به عنوان عضو هیات مدیره یا بازرس انتخاب شوند.

ماده 3- به منظور هماهنگی در انجام وظائف محول شده و قانونی ، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی هر صنعت یا حرفه یک استان می توانند مطابق این آئین نامه نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی آنان صنعت یا حرفه در آن استان اقدام نمایند.

تبصره – کانونهای انجمن های صنفی حرفه یا صنعت خاص در استانها از اجتماع اعضای اصلی هیات مدیره دست کم پنج انجمن صنفی مربوط تشکیل می شود . ( این کانونها می توانند دارای تشکیلات مرکزی در سطح کشورباشند )

ماده 4- کانون انجمن های صنفی صنعت یا حرفه خاص در هر استان می توانند جداگانه نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی صنایع و کانون انجمن های صنفی حرف آن استان اقدام نمایند.

تبصره – کانون انجمن های صنفی صنایع یا حرف در هر استان توسط نمایندگان معرفی شده از سوی کانونهای انجمنهای صنفی صنعت یا حرفه خاص آن استان به تعداد انجمن های صنفی عضو و نمایندگان معرفی شده از طرف انجمن های صنفی به کانون مربوط را ندارند ، تشکیل می شود.

ماده 5- کانون انجمن های صنفی هر استان از نمایندگانی که کانون انجمن های صنفی صنایع و کانون انجمن های صنفی حرف آن استان معرفی می کنند ، تشکیل می شود.

تبصره – تعداد پنج نفر از نه اعضای اصلی و دو نفر از چهار نفر اعضای علی البدل هیات مدیره کانون استان را کانون انجمن های صنفی صنایع انتخاب و معرفی می کند.

ماده 6- کانون عالی انجمن های صنفی سراسر کشور توسط هیات مدیره کانون انجمن های صنفی دست کم پنج استان تشکیل می شود.

فصل دوم – هیات مؤسس و ارکان انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط

ماده 7- به منظور تاسیس انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه ، هیاتی به نام هیات مؤسس مرکب از دست کم سه نفر از افراد ذیربط با توجه به نوع تشکل ، انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، برای فراهم آوردن مقدمات لازم تشکیل می شود.

تبصره – وظائف هیات مؤسس عبارتند از :

1- تهیه پیش نویس اساسنامه با رعایت مواد (12) و (13) این آئین نامه

2- تهیه فهرست مشخصات داوطلبان عضویت

3- دعوت از اعضاء جهت شرکت در مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات

ماده 8- کانون انجمن صنفی عبارت است از :

1- مجمع عومی

2- هیات مدیره

3- بازرسان

تبصره – چگونگی تشکیل مجامع عمومی ، حدود وظائف و اختیارات هیات مدیره و بازرسان در اساسنامه انجمن تعیین خواهد شد.

ماده 9- ارکان کانون انجمن های صنفی استان بشرح زیر می باشد :

1- مجمع عمومی نمایندگان

2- هیات مدیره کانون عالی

3- بازرسان

تبصره – چگونگی تشکیل مجمع عمومی سراسری نمایندگان حدود وظائف و اختیارات هیات مدیره کانون استان و بازرسان در اساسنامه انجمن تعیین می شود.

ماده 10 – ارکان کانون عالی انجمن های صنف سراسر کشور بدین شرح است:

1- مجمع عمومی سراسرس نمایندگان

2- هیات مدیره کانون عالی

3- بازرسان

تبصره – چگونگی تشکیل مجمع عمومی سراسر

عالی بازرسان در اساسنامه کانون عالی تعیین خواهد شد.

ماده 11 – هیات مدیره انجمن های صنفی و کانون های مربوط مکلفند دست کم سه ماه قبل از پایان دوره ، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند

هیات مدیره انجمتهای صنفی و کانون های مربوط تا تعیین هیات مدیره جدید کلیه مسئولیتهای قبلی را به عهده خواهند داشت .

تبصره 1 : بازرسان یا یک سوم از اعضاء می توانند در هر زمانی که تشکیل می دهند نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام نمایند .

تبصره 2 : حداکثر 2 ماه پس از پایان دوره بازرس نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهد یک سوم اعضاء حداکثر تا چهار ماه فرصت دارند تا نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند .

تبصره 3 : چنانچه حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره ، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مکلفند انحلال تشکل ، انجمن صنفی یا کانون مربوط را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام نمایند .

فصل سوم – چگونگی ثبت و انحلال انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط

ماده 12 : کمترین اطلاعات و مشخصاتی که باید در اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط درج شود ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه بنا به  پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید .

ماده 13 : کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ، کانون انجمنهای صنفی در سازمان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور به هنگام تشکل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع مربوط و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی می باشند .

ماده 14 : ثبت اساسنامه انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط به هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه ، همچنین انتخاب با تغییر مسئولان ، مستلزم تسلیم مدارک زیر به وزارت کار و امور اجتماعی است :

1- دو نسخه تقاضا نامه تاسیس انجمنهای صنفی با کانونهای مربوطه در مرحله اول

2- دو نسخه اساسنامه

3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص تصویب یا اصلاح اساسنامه یا انتخاب یا تجدید انتخاب اعضای هیاتهای مدیره ، هیاتهای مدیره کانون استان و کانون عالی و بازرسان

4- آگهی های منتشر شده هیات موسس مربوط به تاسیس انجمن صنفی یا کارگری یا کارفرمایی یا کانونهای مذکور در این آئین نامه در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا روزنامه های محلی

5- یک نسخه صورت اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی که به امضای ایشان رسیده باشد .

ماده 15 : وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت مدارک یاد شده (14) در صورت تکمیل و صحت مدارک ظرف یک ماه نسبت به ثبت صدور گواهی صحت انتخابات و انتشار آگهی ثبت در روزنامه کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه تشکیل ذیربط اقدام خواهد نمود.

تبصره : وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است هنگام ثبت مراقبت نماید که وظایف مصوب در اساسنامه با سایر قوانینی که وظایف خاصی را برای صنوف پیش بینی نموده است از قبیل قوانین نظام صنفی ، نظام پزشکی ، کانون وکلای دادگستری و غیره تداخل و یا مغایرت نداشته باشد .

ماده 16 : ثبت دو تشکل ، انجمن صنفی یا کانونهای مربوط با یک نام و تحت یک عنوان مجاز نیست .

ماده 17 : انحلال انجمنهای صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانونهای مربوط موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد در پیمانهای دست جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.

تبصره : ایفای تعهدات و تصفیه حساب ها به عهده هیات های تصفیه تشکل ، انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانون های مربوط به انتخاب مجمع عمومی خواهد بود در صورت عدم انتخاب ، بازرسان و رئیس هیات مدیره این وظیفه را عهده دار خواهنذد بود .

ماده 18 : پس از انحلال انجمنهای صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانونهای مربوط ثبت آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی لغو مراتب به هزینه آن تشکل در روزنامه های رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم درج خواهد شد .

تبصره : هزینه های نظارت بر انتخابات ثبت و آموزش انجمنها توسط وزارت کار و امور اجتماعی از محل همکاریهای اعضاء و خود یاری آنان تامین می شود . میزان پرداختی هر انجمن پس از تعیین در شورایعالی کار ، قابل وصول خواهد بود چنانچه در زمان انحلال انجمنهای صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانونهای مربوط فاقد دارایی باشند ، هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این تبصره پرداخت خواهد شد .

ماده 19 : ثبت تشکل های صنفی  موضوع این آئین نامه و نظارت برانتخابات و فعالیت آنها به عهده وزارت کار وامور اجتماعی است . در صورتی که اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه  یاد شده ، فعالیت انجمن صنفی یا یکی از اعضای هیات مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد مراتب را جهت اخذ تصمیم، حسب مورد به هیات حل اختلاف یا دادگاه صالح ، ارجاع می کند.

ماده 20 – کلیه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط مکلفند تاریخ تشکیل مجامع عمومی خود را دست کم پانزده روز قبل از تشکیل و بدون احتساب ایام تعطیل ، بطور کتبی به وزارت کار وامور اجتماعی اعلام نمایند.فصل چهارم – وظائف و اختیارات انجمن های صنفی و کانون های مربوط

ماده 21- وظائف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری بشرح زیر است :

1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضائ

2- دریافح ق عضوی و کمکهی داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود.

3- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی ، صندوق قرض الحسنه ، همچنین تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضاء با رعایت مقررات مربوط

4- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت مشکلات کارگری و اجرای قانون کار

5- عضویت در کانون انجمن های صنفی استان پس از تصویب مجمع عمومی مربوط

6- فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی استان و کانون عالی انجمن های صنفی سراسر کشور در حدود قوانین و مقررات کشور

7- همکاری با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمایی وانجام سایر وظائف و اختیاراتی که به موجب قانون برعهده انجمن های صنفی قرار داده شده است.

ماده 22 – وظائف و اختیارات کانونهای استانی و کانون عالی انجمن های صنفی کارگری به شرح زیر است :

1- ایجادهماهنگی بین انجمن های صنفی و کانون های ا انجمن های صنفی استانها

2- همکاری با دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکلهای کارگری ، از راههای مختلف از جمله برگزاری گردهمایی های مربوط

3- ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین و را و تامین اجتماعی ، مسایل رفاهی و حقوق قانونی کارگران به مراجع ذیربط

4­ – انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی با توجه به آئین نامه ماده (136) قانون کار ومقررات مربوط.

5- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی وخواستهای مشروع و قانونی اعضاء

ماده 23 – وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی و کانونهای انجمنهای صنفی استانی کارفرمایی به شرح زیر است :

1- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء

2- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویت ها

3- برنامه ریزی برای تامین نیازها ، توسعه و گسترش فعالیتها

4- کوشش در ارتقای ظرفیت تولید ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک

5- سعی در بهبود و کیفیت تولید ، با برسی ، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت

6- کوشش درجهت هماهنگی در آموزش و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار

7- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظائف انجمن

8- قبول مسؤولیت و همکاری با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهای رسمی درانجام وظائف و تکالیفی که این دستگاهها به کانون انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها

9- عضویت و ایجاد ارتباطبا تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظائف انجمن های صنفی یا کانون های استانی ، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور

10- جمع آوری حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود

11- همکاری با انجمن های صنفی کارگری یا کانونهای استانی و دیگر انجمن های صنفی کارفرمایی و سایر تشکلهای کارفرمایی

12- ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط

ماده 24 – سایر اختیارات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی علاوه بر موارد مندرج در ماده (23) بشرح زیر است :

1- ایجاد هماهنگی بین انجمن های صنفی و کانون های انجمن های صنفی استانها

2- همکاری با دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط جهت حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط

3- انجام تحقیقات لازم به منظور ارائه مشورتی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی

4- ارائه نظرات حقوقی جهت دفاع از حقوق اعضاء

5- انتخاب نمایندگان قانونی کارفرمایان در مراجع و مجامع داخلی و بین المللی یاد شده در قانون کار و آئین نامه های مربوطه 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تبلیغات

رزرواسیون دور برد آژانس جهان گشت سیرنگ

پیشخوان خدمات سفر و گردشگری

خدمات الکترونیک

پرداخت اینترنتی قبوض

پیشخوان پرداخت قبض

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری