03:47:45 - 22.10.2020

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر مسؤول: دکتر زهیر طیب

تاسیس: 1383/07/07

پست الکترونیکی:

sazeman at yahoo.com

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

 

 

logo-samandehi

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

آمار

16امروزmod_vvisit_counter
0دیروزmod_vvisit_counter
16این هفتهmod_vvisit_counter
0هفته گذشتهmod_vvisit_counter
16این ماهmod_vvisit_counter
21776ماه گذشتهmod_vvisit_counter
7225436کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 16 مهمان حاضر
آی پی شما :: 34.200.226.179
 , 
امروز : 01 آبان 1399
صفحه اصلي قانون مدیریت خدمات کشوری
کتاب آموزش خدمات ثبت احوال منتشر شد PDF چاپ نامه الکترونیک
News
جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۰۹

زهرا ناصری، مدیرکل امور خدمات ثبتی غیردولتی سازمان ثبت احوال کشور در حاشیه نشست تخصصی بهبود روشهای خدمات هویت ملی با اعلام این مطلب افزود: سازمان  ثبت احوال برای واگذاری خدمات خود هیچ واسطه و نماینده ای ندارد و کلیه امور واگذاریها با همکاری مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سازمان ثبت احوال کشور صورت می پذیرد.

 

وی ادامه داد: متن کامل دستور العمل چگونگی ارائه خدمات این سازمان که یک نسخه از آن در اختیار این پرتال قرار گرفت، در سایت این اداره کل نیز قرار گرفته است.

 

ناصری ادامه داد: هیچیک از مرتبطین و کارکنان این سازمان در امور واگذاری خدمات ورود و مداخله نداشته و تصمیم گیری در این خصوص از طریق اداری تعیین شده صورت خواهد گرفت. وی سایت اینترنتی این اداره کل را تنها مرجع رسمی اخبار خدمات هویت ملی (ثبت احوال) اعلام کرد.

 

دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی  در دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی غیردولتی
سازمان ثبت احوال کشور

معاونت حقوقی وسجلی

مهرماه 1389

فهرست مطالب

عنوان   

-      مقدمه   

فصل اول - درخواست تعویض شناسنامه 

1-    موارد تعویض شناسنامه

2-    مدارک لازم برای تعویض شناسنامه  

الف - مدارک لازم برای تعویض شناسنامه جهت دریافت خدمات سجلی


ب -  مدارک لازم برای تعویض شناسنامه 2 برگی و تعویض عکس برای  افرادی که به سن 30  سال تمام رسیده باشند.

ج - مدارک لازم برای تعویض شناسنامه مستعمل  

3-    اقدامات دفترفصل دوم -  درخواست صدور شناسنامه المثنی

1-    مدارک لازم جهت صدور شناسنامه المثنی

2-    اقدامات دفتر


فصل سوم - درخواست صدور اولین کارت شناسائی ملی

1         - مدارک لازم برای صدور اولین کارت شناسائی ملی  

2        - اقدامات دفتر


فصل چهارم - درخواست تعویض کارت شناسائی ملی

1-       موارد تعویض کارت شناسائی ملی 

2-     مدارک لازم برای تعویض کارت شناسائی ملی 

3-     اقدامات دفترفصل پنجم - درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی

1-    مدارک لازم برای صدورکارت شناسائی ملی المثنی


2-   اقدامات دفتر  فصل ششم - درخواست تغییر نام

1-       موارد پذیرش درخواست تغییرنام

2-       مدارک لازم برای درخواست تغییر نام  

3-       اقدامات دفتر  فصل هفتم - درخواست تغییر نام خانوادگی

1-            انواع  درخواست تغییرنام خانوادگی

2-            مدارک لازم برحسب نوع درخواست تغییر نام خانوادگی

3-            اقدامات دفترفصل هشتم - درخواست از هیأت حل اختلاف (شامل اصلاح مشخصات سجلی ، تکمیل مشخصات یا  تغییر نام و سایر موارد)

1- مدارک لازم برای درخواست از هیأت حل اختلاف   

2-   اقدامات دفترفصل نهم - درخواست گواهی های  تجرد، فوت ، شماره ملی

1-    مدارک لازم برای صدورگواهی تجرد ، فوت ، شماره ملی

الف – مدارک لازم برای صدور گواهی تجرد

ب-  مدارک لازم برای صدور گواهی وفات

ج- مدارک لازم برای صدورگواهی (تاییدیه )شماره ملی

2-    اقدامات دفترفصل دهم - درخواست ثبت ازدواج ، طلاق و مشخصات فرزندان درشناسنامه

1-    مدارک لازم برای درخواست ثبت ازدواج ، طلاق در شناسنامه ومشخصات فرزندان 

2-    اقدامات دفترفصل یازدهم - درخواست اجرای احکام قطعی دادگاهها در اسناد

1-    مدارک لازم برای درخواست اجرای احکام قطعی دادگاهها در اسناد

2-   اقدامات دفترفصل دوازدهم -   الزامات دفتر


پیوست ها

-      فرم درخواست صدور شناسنامه بالای 15 سال

-      فرم استشهادیه درخواست صدور شناسنامه مجدد در قبال فقدان

-      فرم در خواست تغییر نام

-      فرم درخواست تغییر نام خانوادگی

-      فرم در خواست تغییر نام خانوادگی زوجه به نام خانوادگی همسر

-      فرم در خواست تغییر نام خانوادگی صغار تحت قیمومیت

-      فرم در خواست صدور گواهی تجرد

-      فرم در خواست صدور گواهی وفات

-      فرم در خواست رسیدگی از هیات حل اختلاف

-      دستورالعمل صدور شناسنامه مجدد

-      دستور العمل نام و ضمائم آن شامل فهرست نام های تغییر یافته و اغلاط املائی و فهرست کلمات زائد

-       دستور العمل نام خانوادگیمقدمه :

دراجرای سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری وبه منظور سازماندهی مناسب و ایجاد وحدت رویه درفرایند انجام کاردفاترارائه دهنده خدمات الکترونیک هویت ملی وتسهیل و تسریع درانجام امور مردم این دستورالعمل  در12 فصل( مشتمل برفعالیتهای احصاء شده و الزامات ) تدوین گردیده وبراساس آن کلیه دفاتر پیشخوان موظفند ضمن رعایت مقررات وبخشنامه های مربوط ، چرخه تبیین شده دردستورالعمل را رعایت نمایند .

ارائه خدمات احصاء شده دراین دستورالعمل توسط دفاتر مذکور و یا هرگونه تغییرات بعدی منوط به  بخشنامه های صادره ازسوی سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود .


محسن کرمی

معاون حقوقی و سجلی


فصل اول : درخواست تعویض شناسنامه


1-   موارد تعویض شناسنامه

الف- تعویض شناسنامه جهت دریافت خدمات سجلی

(در مواردی نظیر اجرای تصمیمات هیات حل اختلاف ، احکام دادگاهها ، آراء کمیسیون های تشخیص سن، مصوبات مربوط به تغییرات نام و نام خانوادگی و درج آخرین تحولات و حذف ازدواج و طلاق بائن غیر مدخوله)


ب- تعویض شناسنامه 2 برگی و تعویض عکس برای افرادی که به سن 30 سال تمام رسیده باشند

(تنظیم درخواست برای افرادی که به سن 15 سال شمسی رسیده و شناسنامه آنها به منظور الصاق عکس باید تعویض گردد و یا افرادی که به سن 30 سال تمام رسیده اند.)


ج- تعویض شناسنامه مستعمل

( تنظیم درخواست برای آندسته از شناسنامه هایی که به دلایلی مانند پارگی ، فرسودگی ، آب خوردگی و ..... مستعمل محسوب میشود)


1- مدارک لازم برای تعویض شناسنامه

الف) مدارک لازم برای تعویض شناسنامه ناشی از ارائه خدمات سجلی.

- اصل شناسنامه

- مستندات مبنی بر نوع خدمات سجلی حسب مورد

( تصمیمات هیات حل اختلاف ، احکام دادگاهها ، آراءکمیسیون های تشخیص سن ، مصوبات مربوط به تغییرات نام و نام خانوادگی ، سند طلاق غیر مدخوله بانضمام رای دادگاه برای حذف آثار طلاق بائن و یا سند آخرین واقعه ازدواج برای حذف ازدواج و طلاق قبلی)

- 3 قطعه عکس 4×6 رنگی و یکسان با زمینه روشن برای افراد بالای 15 سال

- رسید پرداخت هزینه متعلقه

- در صورتیکه شناسنامه عکس دار نباشد ( عکس شناسنامه به هر دلیل جدا شده باشد) اصل و تصویر مدرک معتبر عکسدار از قبیل کارت شناسایی ملی ، گذرنامه ، گواهی نامه رانندگی ، گواهی تحصیلی ضروری است و در صورت عدم ارائه مدارک یاد شده نسبت به تایید عکس از مراجع قانونی اقدام گردد.

یاد آوری: چنانچه شناسنامه عکسدار باشد و مهر آن محو شده باشد تنظیم درخواست مطابق بند فوق انجام خواهد شد.

- تصاویر شناسنامه همسر ، فرزندان، و سند ازدواج برای افراد متاهل

-  تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد.

- نمونه تکمیل شده برگ درخواست ضمیمه این دستورالعمل ( نمونه شماره1)


ب) مدارک لازم برای تعویض شناسنامه دو برگی زیر 15 سال و افرادی که به سن 30 سال تمام می رسند


- اصل شناسنامه

- رسید پرداخت هزینه متعلقه (رسید بانکی یا قبض رسید وجوه دریافتی طبق تعرفه قانونی )

- 3 قطعه عکس4×6 رنگی یکسان با زمینه روشن

- اصل گواهی تحصیلی (برای افرادی که زیر 15 سال سن داشته باشند)

(چنانچه به هر دلیلی متقاضی قادر به ارائه مدرک عکسدار معتبر نباشد وفق مفاد دستورالعمل الصاق عکس پیوست نسبت به تایید عکس خود اقدام خواهد نمود.)

- حضور افراد بالای 18 سال جهت تنظیم درخواست و دریافت شناسنامه الزامی است و برای اشخاص زیر 18 سال این امور بر عهده پدر ، جد پدری و یا مادر در صورتیکه در قید زوجیت است میباشد.

- تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد.

- نمونه تکمیل شده برگ درخواست ضمیمه این دستور العمل (نمونه شماره1)


ج) مدارک لازم برای تعویض شناسنامه های مستعمل

- اصل شناسنامه

- رسید پرداخت هزینه متعلقه(رسید بانکی یا قبض رسید وجوه دریافتی طبق تعرفه قانونی )

- 3 قطعه عکس4×6 رنگی یکسان با زمینه روشن برای افراد بالای 15 سال

- در صورتیکه شناسنامه عکسدار نباشد( عکس شناسنامه به هر دلیل جدا شده باشد) اصل وتصویر مدرک معتبر عکسدار از قبیل کارت شناسایی ملی ، گذرنامه ، گواهی نامه رانندگی ، گواهی تحصیلی ضروی است و در صورت عدم ارائه مدارک یاد شده نسبت به تایید عکس از مراجع قانونی اقدام گردد

یادآوری: چنانچه شناسنامه عکسدار باشد و مهر آن محو شده باشد تنظیم درخواست مطابق بند فوق انجام خواهد شد.

- تصاویر شناسنامه همسر، فرزندان، و سند ازدواج برای افراد متاهل

- تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در صورتی که درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد.

- نمونه تکمیل شده برگ درخواست ضمیمه این دستورالعمل (نمونه شماره1)


3 - اقدامات دفتر

دفتر مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:

-  احراز تعلق شناسنامه به درخواست کننده (صاحب شناسنامه)

-  احرازسمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گرددلازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن وشفاف تصریح شده باشد.

- اخذ درخواست تکمیل شده بهمراه مدارک مندرج دراین دستورالعمل

-   تطبیق کلیه مشخصات سجلی درخواست کننده ، صاحب شناسنامه ، همسر و فرزندان (در صورت تاهل) را که در برگ درخواست قید گردیده با مستندات ارائه شده وامضاء قسمت مربوطه درصورت تائید

- درج شماره ملی ، نشانی کامل، کدپستی و شماره تلفن ثابت و همراه (چنانچه متقاضی دارای تلفن همراه باشد) درفرم درخواست الزامی است .

- امضاء متقاضی پس از تنظیم درخواست و رویت مندرجات آن به منظور تایید موارد در محل مربوطه اخذ گردد.

- در نمونه درخواست (نمونه شماره یک) پس از تکمیل امضاء و مهر ، در دفتر مربوط ثبت و رسید دریافت مدارک با درج کامل مشخصات (برابر موارد خواسته شده) به متقاضی تسلیم می گردد.

- ارسال درخواست و مدارک به اداره ثبت احوال معین

- اعلام نتیجه فعالیت انجام شده ویا تحویل شناسنامه به متقاضی با اخذ رسید در زمان تعیین شده

- نگهداری سوابق تحویل شناسنامه به صاحب آن به نحو منظم ومطمئن در دفتر (دفتر تحویل شناسنامه )

مندرجات شناسنامه صادره باید از حیث عکس ، مشخصات ، همسر وفرزندان ، توضیحات و...توسط مامور وشخص متقاضی کنترل ودرصورت وجود نقص تحویل داده نشود.

فصل دوم : درخواست صدور شناسنامه المثنی ناشی از فقدان


1-    مدارک لازم جهت صدور شناسنامه المثنی

- استشهادیه تکمیل شده دال بر فقدان شناسنامه که به تایید مرجع ذیصلاح رسیده باشد.

- رسید پرداخت هزینه متعلقه (رسید بانکی یا قبض رسید وجوه دریافتی طبق تعرفه قانونی )

- سه  قطعه عکس4×6 رنگی و یکسان با زمینه روشن.

- تصویر شناسنامه صاحب سند ،همسر، فرزندان و صفحات دوم و سوم سند ازدواج برای افراد متاهل ( در صورت تاهل مدارک ارائه شده توسط مامور بررسی کننده درخواست ، برابر با اصل گردد).

-  مدارک معتبر عکسدار

نظیر کارت شناسائی ملی ، گذرنامه ، گواهی نامه رانندگی ، کارت پایان خدمت ،((برای آقایان)) ،گواهی تحصیلی که تصویر آن توسط مسئول تنظیم کننده درخواست برابر با اصل شده باشد) در صورت عدم امکان ارائه مدرک عکسدار معتبر تایید عکس از طریق نیروی انتظامی یا کارمندان دولت طبق رویه جاری انجام خواهد شد.


- تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد.

- نمونه تکمیل شده برگ درخواست ضمیمه این دستور العمل ( نمونه شماره 1).


2- اقدامات دفتر

- احراز تعلق شناسنامه مفقود شده به درخواست کننده (صاحب شناسنامه)

- اخذ درخواست تکمیل شده بهمراه مدارک مندرج دراین دستورالعمل

-  احرازسمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گرددلازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن وشفاف تصریح شده باشد.

- تطبیق کلیه مشخصات سجلی درخواست کننده ، صاحب شناسنامه ، همسر و فرزندان (در صورت تاهل) را که در برگ درخواست قید گردیده با مستندات ارائه شده وامضاء قسمت مربوطه درصورت تائید

-   درج کامل مشخصات سجلی ( نام ، نام خانوادگی ، شماره ملی ، شماره شناسنامه ، سال تولد وحوزه محل تنظیم سند) به صورتیکه دسترسی به سند سجلی را برای پیگیری آسان نماید ضرورت داشته و از خلاصه نویسی اجتناب گردد.

-  دفتر در تمامی مراحل مکلف به اخذ رسید ارسال و مراسلات میباشند.

– ارسال درخواست و مدارک به اداره ثبت احوال معین

- اعلام نتیجه فعالیت انجام شده ویا تحویل شناسنامه به متقاضی با اخذ رسید در زمان تعیین شده

- شناسنامه های المثنی  واصله از ادارات در دفتر مربوطه ثبت تا ضمن تسریع در پاسخگوئی به متقاضیان پیگیری موارد   واصل نشده را تسهیل نماید.

- رعایت مفاد دستورالعمل صدور شناسنامه مجدد پیوست الزامی است.

- در هنگام ارائه رسید به متقاضی زمانبندی صدور شناسنامه المثنی اعلام گردد.

مندرجات شناسنامه المثنی صادره باید از حیث عکس ، مشخصات ، همسر وفرزندان ، توضیحات و...توسط مامور وشخص متقاضی کنترل ودرصورت وجود نقص تحویل داده نشود

 

 

فصل سوم : درخواست صدور اولین کارت شناسائی ملی


1-    مدارک لازم برای صدور اولین کارت شناسائی ملی

-   شناسنامه عکسدار

-      تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی درصورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد

-    یک قطعه 4×3 عکس جدید با زمینه سفید بدون خدشه

-   آدرس وکدپستی 10 رقمی محل سکونت فعلی

-   رسید پرداخت هزینه متعلقه

2- اقدامات دفتر

- احراز تعلق شناسنامه به درخواست کننده (صاحب شناسنامه بالاتراز 15 سال)

-   اخذ درخواست تکمیل شده بهمراه مدارک مندرج دراین دستورالعمل

-  احرازسمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گرددلازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن وشفاف تصریح شده باشد.

- کنترل شناسنامه و مدارک متقاضی (نظیر واجد شرایط بودن، ...)

- کنترل عکس متقاضی (مطابق ضوابط تعیین شده و تطابق آن با چهره وعکس شناسنامه متقاضی)

-   کنترل کد پستی محل سکونت از لحاظ تعداد ارقام (10 رقم) و عدم وجود ارقام 0 و 2 توسط مسئول پیشخوان

-   کنترل فرم درخواست از حیث تکمیل مندرجات وامضاء متقاضی

-   الصاق عکس به فرم درخواست در محل مربوطه

-   اسکن (تصویر برداری)  همزمان فرم درخواست و شناسنامه از طریق نرم افزار مربوطه

-   تایید نهایی اسکن فرم و شناسنامه

-   داده آمایی اطلاعات فرم درخواست توسط کاربر مربوطه

-   چاپ همزمان رسید و فرم درخواست

-   امضاء فرم درخواست چاپ شده توسط متقاضی

-   جدا نمودن رسید و ارائه آن به متقاضی

-    بایگانی فرم درخواست چاپ شده مطابق دستورالعملهای مربوط


پس از دریافت کارت شناسایی ملی صادره از مرکز، مراحل زیر می بایست توسط کاربر ذیربط انجام پذیرد:

-     بررسی صحت مندرجات کارت

-     تحویل آن به متقاضی برابر رسید

-     گزارش تحویل به اداره ثبت احوال معین

-     بایگانی سوابق

-     تحویل ماهیانه سوابق به اداره ثبت احوال معین

مندرجات کارت شناسائی ملی صادره باید  از حیث عکس ، مشخصات و...توسط مامور وشخص متقاضی کنترل ودرصورت وجود نقص تحویل داده نشود.

 

فصل چهارم : درخواست تعویض کارت شناسائی ملی


1-   موارد تعویض کارت شناسائی ملی

نکته: تعویض کارت شناسایی ملی به دلایل ذیل انجام می گیرد.

الف- تغییر نشانی

ب- تغییر مشخصات سجلی

ج- مستعمل

د- پایان اعتبار

2- مدارک لازم برای تعویض کارت شناسائی ملی

-     شناسنامه عکسدار

-     کارت شناسائی ملی تعویضی

-     یک قطعه عکس  4×3 جدید با زمینه سفید بدون خدشه

-     آدرس وکدپستی 10 رقمی محل سکونت فعلی

-     رسید پرداخت هزینه متعلقه

-     تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد


3-  اقدامات دفتر

- احراز تعلق شناسنامه به درخواست کننده (صاحب شناسنامه)

-   اخذ درخواست تکمیل شده بهمراه مدارک مندرج دراین دستورالعمل

-   احرازسمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سندباشد

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گرددلازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن وشفاف تصریح شده باشد.

-     کنترل شناسنامه و مدارک متقاضی (نظیر واجد شرایط بودن، علت درخواست، ...)

-     کنترل عکس متقاضی (مطابق ضوابط تعیین شده و تطابق آن باچهره و عکس شناسنامه متقاضی)

-     کنترل کد پستی محل سکونت از لحاظ تعداد ارقام (10 رقم) و عدم وجود ارقام 0 و 2 توسط مسئول پیشخوان

-     تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی

-     دریافت کارت شناسایی قبلی متقاضی و درج شماره سری و سریال آن روی فرم درخواست توسط مسئول پیشخوان (به استثنای درخواست تعویض به دلیل حوادث پیش بینی نشده)

-     الصاق عکس به فرم درخواست در محل مربوطه

-     اسکن همزمان فرم درخواست و شناسنامه از طریق نرم افزار مربوطه

-     تایید نهایی اسکن فرم و شناسنامه

-     داده آمایی اطلاعات فرم درخواست توسط کاربر

-     چاپ همزمان رسید و فرم درخواست

-      امضاء فرم درخواست چاپ شده توسط متقاضی

-     جدا نمودن رسید و ارائه آن به متقاضی

-     بایگانی فرم درخواست چاپ شده مطابق دستورالعملهای مربوط


پس از دریافت کارت شناسایی ملی صادره از مرکز، مراحل زیر می بایست توسط کاربر ذیربط انجام پذیرد:

-     بررسی صحت مندرجات کارت

-     تحویل آن به متقاضی برابر رسید

-     گزارش تحویل کارت به اداره ثبت احوال معین

-     بایگانی سوابق

-     ارسال سوابق ماهیانه به اداره ثبت احوال معین


مندرجات کارت شناسائی ملی صادره باید از حیث عکس ، مشخصات و...توسط مامور وشخص متقاضی کنترل ودرصورت وجود نقص تحویل داده نشود.فصل پنجم : درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی ناشی از فقدان


1-   مدارک لازم برای صدورکارت شناسائی ملی المثنی     

-        شناسنامه

-        یک قطعه 4×3 جدید با زمینه سفید بدون خدشه

-        آدرس وکد پستی 10 رقمی محل سکونت فعلی

-        رسید پرداخت هزینه متعلقه

- تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد.

- فرم مربوط به مفقودی کارت شناسائی ملی


2-  اقدامات دفتر

- احراز تعلق شناسنامه به درخواست کننده (صاحب شناسنامه)

-   اخذ درخواست تکمیل شده بهمراه مدارک مندرج دراین دستورالعمل

-   احرازسمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گرددلازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن وشفاف تصریح شده باشد.

- کنترل شناسنامه و مدارک متقاضی (نظیر واجد شرایط بودن، ...)

- کنترل عکس متقاضی (مطابق ضوابط تعیین شده و تطابق آن با چهره و عکس شناسنامه متقاضی)

- کنترل کد پستی محل سکونت از لحاظ تعداد ارقام (10 رقم) و عدم وجود ارقام 0 و 2 توسط مسئول پیشخوان

-تکمیل فرم درخواست و فرم مربوط به مفقودی کارت توسط متقاضی

-        الصاق عکس توسط مسئول پیشخوان به فرم درخواست در محل مربوطه

-         اسکن همزمان فرم درخواست و شناسنامه از طریق نرم افزار مربوطه

-        تایید نهایی اسکن فرم و شناسنامه

-        داده آمایی اطلاعات فرم درخواست توسط کاربر مربوطه

-        چاپ همزمان رسید و فرم درخواست

-         امضاء فرم درخواست چاپ شده توسط متقاضی

-         جدا نمودن رسید و ارائه آن به متقاضی توسط کاربر

-        بایگانی فرم درخواست چاپ شده مطابق دستورالعملهای مربوط


پس از دریافت کارت شناسایی ملی صادره از مرکز، مراحل زیر می بایست توسط کاربر ذیربط انجام پذیرد:

-        بررسی صحت مندرجات کارت

-        تحویل آن به متقاضی برابر رسید

-        گزارش تحویل کارت به اداره ثبت احوال معین

-        بایگانی سوابق

-        ارسال سوابق بصورت ماهیانه به اداره ثبت احوال معین


مندرجات کارت شناسائی ملی صادره باید از حیث عکس ، مشخصات و...توسط مامور وشخص متقاضی کنترل ودرصورت وجود نقص تحویل داده نشود.

 


فصل ششم: درخواست تغییرنام


1- موارد پذیرش درخواست تغییرنام

- همنام در خانواده (بدون الزام تغییر نام برادر یا خواهر کوچکتر).

- حذف کلمات زائد (طبق فهرست ضمیمه).

- تغییر نامهای نامناسب که در فهرست های پیوست (دختران و پسران) می باشد.

- غلط های املائی (برابر فهرست ضمیمه).

- تغییر نامهای مغایر با جنس برابر دستورالعمل مربوطه.2- مدارک لازم برای درخواست تغییرنام

-     تصویر شناسنامه عکسدار (2برگ کپی صفحه اول وتوضیحات )

-     تکمیل فرمها ودرخواستهای مربوطه

-      رسید واریز هزینه متعلقه

-      تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد.


3- اقدامات دفتر

- احراز تعلق تقاضا به درخواست کننده (صاحب شناسنامه)

-   اخذ درخواست تکمیل شده بهمراه مدارک مندرج دراین دستورالعمل

-   احرازسمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گرددلازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن وشفاف تصریح شده باشد.

- کنترل عکس متقاضی (مطابق ضوابط تعیین شده و تطابق آن با چهره و عکس شناسنامه متقاضی)

- برابر اصل نمودن تصاویر مدارک

- ارسال درخواست و مدارک به اداره ثبت احوال معین

- اعلام نظر اداره ثبت احوال به متقاضی با اخذ رسید در زمان تعیین شده

- اخذ درخواست اجرای تقاضا واصل شناسنامه از متقاضی .

- ارسال به اداره معین برای تعویض شناسنامه وصدور شناسنامه با نام جدید

- اخذ شناسنامه صادره با نام جدید وتحویل به متقاضی با اخذ رسید .

- بایگانی سوابق

- ارسال سوابق ماهیانه به اداره معین

مندرجات شناسنامه جدید صادره باید  از حیث عکس ، مشخصات و...توسط مامور وشخص متقاضی کنترل ودرصورت وجود نقص تحویل داده نشود.
فصل هفتم : درخواست تغییر نام خانوادگی
1-انواع درخواست تغییر نام خانوادگی  

الف - تغییر نام خانوادگی نامناسب از طریق انتخاب واژه بلامعارض و یا اجازه از دارنده حق تقدم

ب -  تغییر نام خانوادگی به تبعیت از پدر:

ج - تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با مردی که مادر پس از فوت پدر طفل مزاوجت می نماید:

د‌-  تغییر نام خانوادگی فرزندان کبیر بموجب نام خانوادگی جد پدری:

ه‌- تغییر نام خانوادگی از طریق وحدت با عمو، فرزند، خواهر و برادر، جد پدری (موضوع بند 8-13) دستورالعمل.

و - تغییر نام خانوادگی برابر نام خانوادگی شوهر:

ز - برگشت به نام خانوادگی افرادیکه نام خانوادگی آنها قبل از 18 سالگی تغییر یافته2-  مدارک لازم بر حسب نوع درخواست تغییر نام خانوادگی

1- 2- مدارک لازم برای تغییر نام خانوادگی از طریق انتخاب واژه بلامعارض و یا اجازه از دارنده حق تقدم

- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه متقاضی که با اصل شناسنامه تطبیق و برابر اصل شده باشد.

- نمونه تکمیل شده 1 پیوست دستورالعمل.

- رسید واریز هزینه متعلقه

- تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در صورتی که درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد.

- اجازه نامه رسمی از دارنده حق تقدم نام خانوادگی.

- درصورت فوت دارنده حق تقدم اجازه نامه رسمی از وراث مندرج در گواهی حصر وراثت


2-2- مدارک لازم برای  تغییر نام خانوادگی به تبعیت از پدر:

- برای افراد زیر 18 سال:

- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه پدر که با اصل شناسنامه تطبیق و برابر اصل شده باشد

- درخواست کتبی پدر مبنی بر تغییر نام خانوادگی فرزند

- تصویرشناسنامه فرزند

- اخذ درخواست تعویض شناسنامه

- رسید واریز هزینه متعلقه

- برای افراد بالای 18 سال:

- درخواست متقاضی (نمونه شماره 1)

- اجازه نامه کتبی پدر که به تایید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد

- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه متقاضی و پدر که با اصل شناسنامه تطبیق و برابر اصل شده باشد.

تبصره: در صورت فوت پدر به اجازه نامه نیاز نبوده و با گواهی فوت پدر و تصویر شناسنامه وی می توان اقدام نمود.

3-2-  مدارک لازم برای تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با مردی که مادر پس از فوت پدر طفل مزاوجت می نماید:

- تصویر برابر با اصل قیم نامه و شناسنامه قیم که با اصل شناسنامه تطبیق و برابر اصل شده باشد.

- درخواست تغییر نام خانوادگی طفل که توسط قیم برابر فرم 2-1 تکمیل گردیده است.

- تصویر صفحات شناسنامه مادر که با اصل آن تطبیق و برابر اصل شده باشد.

- تصویر صفحات شناسنامه ناپدری که با اصل آن تطبیق و برابر اصل شده باشد.

- سند ازدواج مادر و ناپدری.

- تصویر شناسنامه فرزند مشترک مادر و ناپدری (در صورت وجود فرزند مشترک).

- گواهی فوت پدر که باید وقوع آن قبل از ازدواج با ناپدری باشد.

- رسید واریز هزینه متعلقه

4-2- مدارک لازم برای  تغییر نام خانوادگی فرزندان کبیر بموجب نام خانوادگی جد پدری:-

-  درخواست متقاضی (نمونه 1)

-  تصاویر صفحات اول و توضیحات شناسنامه متقاضی که با اصل آن تطبیق و برابر اصل شده باشد.

- تصاویر صفحات اول و توضیحات شناسنامه پدر و جد پدری که با اصل آن تطبیق و برابر اصل شده باشد.

-  اجازه نامه جد پدری

-  رسید واریز هزینه متعلقه

5- 2- مدارک لازم برای تغییر نام خانوادگی از طریق وحدت با عمو، فرزند، خواهر و برادر، جد پدری (موضوع بند 8-13) دستورالعمل.

- درخواست متقاضی (فرم شماره 1)

- تصاویر شناسنامه های اجازه دهنده و اجازه گیرنده

- اجازه نامه رسمی از دارنده حق تقدم واژه مورد نظر در محل صدور شناسنامه متقاضی (اگر واژه بلامعارض نباشد).

-  رسید واریز هزینه متعلقه

تبصره 1 : (در مورد درخواست وحدت با عمو تصویر شناسنامه پدر و عمو جهت احراز رابطه نسبی باید، ضمیمه شود).

تبصره 2 : در صورتیکه دارنده حق تقدم فوت نموده باشد، تصویر برابر با اصل دادنامه حصر وراثت دارنده حق تقدم و اجازه نامه رسمی از کلیه وراث که همین نام خانوادگی را دارند و بانضمام تصاویر صفحات اول و توضیحات شناسنامه آنان.


6-2- مدارک لازم برای  تغییر نام خانوادگی برابر نام خانوادگی شوهر:

- اجازه نامه زوج دائر بر مجوز استفاده از نام خانوادگی او برای همسر (نمونه پیوست)

- تصاویر کلیه صفحات شناسنامه زوجه و زوج و سند ازدواج که برابر اصل شده باشد

- درخواست تعویض شناسنامه

-      رسید واریز هزینه متعلقه

تبصره: (با توجه به اینکه اینگونه درخواستها نیاز به بررسی در دفاتر نام خانوادگی ندارد همزمان نسبت به تنظیم درخواست تعویض شناسنامه اقدام می گردد)


7-2- مدارک لازم برای برگشت به نام خانوادگی افرادیکه نام خانوادگی آنها قبل از 18 سالگی تغییر یافته:

- نمونه تکمیل شده شماره 1

- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه

-      رسید واریز هزینه متعلقه4- اقدامات دفتر

- احراز تعلق تقاضای تغییر نام خانوادگی به درخواست کننده (صاحب شناسنامه)

-   اخذ درخواست تکمیل شده بهمراه مدارک مندرج دراین دستورالعمل

-   احرازسمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گرددلازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن وشفاف تصریح شده باشد.

- کنترل عکس متقاضی (مطابق ضوابط تعیین شده و تطابق آن با چهره و عکس شناسنامه متقاضی)

- برابر اصل نمودن تصاویر مدارک

-   ارسال درخواست و مدارک به اداره ثبت احوال معین

- اعلام نظر اداره ثبت احوال  به متقاضی با اخذ رسید در زمان تعیین شده

- اخذ درخواست اجرای تقاضا واصل شناسنامه از متقاضی .

- ارسال به اداره معین برای تعویض شناسنامه وصدور شناسنامه با نام خانوادگی جدید

- اخذ شناسنامه صادره با نام خانوادگی جدید وتحویل به متقاضی با اخذ رسید .

- بایگانی سوابق

- ارسال سوابق ماهیانه به اداره معین

مندرجات شناسنامه جدید صادره باید ازحیث عکس ، مشخصات و...توسط مامور وشخص متقاضی کنترل ودرصورت وجود نقص تحویل داده نشود.فصل هشتم : درخواست از هیأت حل اختلاف  (شامل اصلاح مشخصات سجلی ، تکمیل مشخصات یا تغییر نام و سایر موارد)

 

-  رفع اشتباهات و اختلاف مربوط به اسناد ثبت احوال (اسناد سجلی) با شناسنامه موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال به عهده هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه می باشد.

- رسیدگی به درخواست رفع اشتباه و اختلاف مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده باشد با هیات حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه خواهد بود.

(اشخاصی که می توانند از هیات حل اختلاف درخواست رسیدگی نمایند)

-  صاحب شناسنامه که بالای 18 سال سن داشته باشد، و یا حکم رشد او در محکمه ثابت شده باشد.

- پدر و جد پدری در صورتی که صاحب شناسنامه زیر 18 سال سن داشته باشد.

-  قیم

-  وکیل صاحب سند1- مدارک لازم برای درخواست از هیات حل اختلاف

- تصاویر شناسنامه متقاضی که پس از تطبیق با شناسنامه برابر اصل شده باشد.

- درخواستهای تکمیل شده هیات حل اختلاف که به امضای متقاضی یا نماینده قانونی وی رسیده باشد.

- تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در صورتی که درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد.

- ارائه حکم

- رسید واریز هزینه متعلقه


2-   اقدامات دفتر

- احراز تعلق تقاضا به درخواست کننده (صاحب شناسنامه)

-   اخذ درخواست تکمیل شده بهمراه مدارک مندرج دراین دستورالعمل

-   احرازسمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گرددلازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن وشفاف تصریح شده باشد.

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گرددلازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن وشفاف تصریح شده باشد.

- کنترل عکس متقاضی (مطابق ضوابط تعیین شده و تطابق آن با چهره و عکس شناسنامه متقاضی)

- برابر اصل نمودن تصاویر مدارک

- ارسال درخواست و مدارک به اداره ثبت احوال معین

-   اعلام نظر اداره ثبت احوال  به متقاضی با اخذ رسید در زمان تعیین شده

- اخذ درخواست اجرای تقاضا واصل شناسنامه از متقاضی .

- ارسال به اداره معین برای تعویض شناسنامه وصدور شناسنامه جدید

- اخذ شناسنامه صادره جدید وتحویل به متقاضی با اخذ رسید .

- بایگانی سوابق

- ارسال سوابق ماهیانه به اداره معین

مندرجات شناسنامه جدید صادره باید ازحیث عکس ، مشخصات و...توسط مامور وشخص متقاضی کنترل ودرصورت وجود نقص تحویل داده نشود.


فصل نهم : درخواست گواهی تجرد، فوت ، شماره ملی


1-  مدارک لازم برای صدورگواهی تجرد ، فوت ، شماره ملی

الف) مدارک لازم برای صدور گواهی تجرد:

- درخواست کتبی متقاضی

- ارائه شناسنامه

- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه

- فیش بانکیب) مدارک لازم برای صدور گواهی وفات:

- درخواست کتبی متقاضی

- ارائه شناسنامه یا اعلام مشخصات سجلی متوفی ویا شماره ثبت وفات  

- فیش بانکیج)  مدارک لازم برای صدور گواهی (تاییدیه) شماره ملی:

- درخواست کتبی متقاضی

- ارائه اصل شناسنامه

- فیش بانکی

توجه :  درصورتیکه تقاضا به دلیل عدم دریافت یا مفقود شدن کارت شناسائی ملی باشد همزمان با اخذ تقاضای گواهی ، تقاضای صدورکارت اول یا المثنی از متقاضی اخذ شود


2- اقدامات دفتر

- احراز تعلق تقاضا به درخواست کننده (صاحب شناسنامه)

-   اخذ درخواست تکمیل شده بهمراه مدارک مندرج دراین دستورالعمل

-   احرازسمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گرددلازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن  وشفاف تصریح شده باشد.

- کنترل عکس متقاضی (مطابق ضوابط تعیین شده و تطابق آن با چهره و عکس شناسنامه متقاضی)

- برابر اصل نمودن تصاویر مدارک

-   ارسال درخواست و مدارک به اداره ثبت احوال معین

- اعلام نتیجه فعالیت انجام شده ویا تحویل گواهی به متقاضی با اخذ رسید در زمان تعیین شده

مندرجات گواهی صادره باید از حیث اطلاعات و عنداللزوم عکس و...توسط مامور وشخص متقاضی کنترل ودرصورت وجود نقص تحویل داده نشود.
فصل دهم: درخواست ثبت ازدواج ، طلاق و مشخصات فرزندان در شناسنامه1- مدارک لازم برای ثبت ازدواج، طلاق و مشخصات فرزندان در شناسنامه:

-  اصل سند ازدواج  ، طلاق ویا شناسنامه فرزندان (حسب مورد)

-  اصل شناسنامه هایی که درج وقایع مزبور درآنها مورد درخواست قرار گرفته

-  فرمها ودرخواستهای تکمیل شده  مربوطه

-  رسید واریز هزینه متعلقه ( درصورتیکه ثبت ازدواج با ارائه اقرار نامه زوجیت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی صئرت گیرددر غیر اینصورت مشمول اخذ وجه نخواهد بود )

- تصویرمدرک مثبت سمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد2- اقدامات دفتر

- احراز تعلق تقاضا به درخواست کننده (صاحب شناسنامه)

-   اخذ درخواست تکمیل شده بهمراه مدارک مندرج دراین دستورالعمل

-   احرازسمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گرددلازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن وشفاف   تصریح شده باشد.

- کنترل عکس متقاضی (مطابق ضوابط تعیین شده و تطابق آن با چهره و عکس شناسنامه متقاضی)

- برابر اصل نمودن تصاویر مدارک

-  ارسال درخواست و مدارک به اداره ثبت احوال معین

-  اعلام نتیجه فعالیت انجام شده ویا تحویل شناسنامه به متقاضی با اخذ رسید در زمان تعیین شده

-  اطلاعات ثبت شده توسط مامور ومتقاضی کنترل ودرصورت وجود نقص تحویل داده نشود.
فصل یازدهم :  درخواست اجرای احکام قطعی دادگاهها در اسناد1- مدارک لازم برای درخواست اجرای احکام قطعی دادگاهها در اسناد سجلی

- اصل شناسنامه

-     تصویرمدرک مثبت سمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد

-  حکم قطعی دادگاه  یا تصویرحکم برابراصل

- 3 قطعه عکس 4×6 رنگی و یکسان با زمینه روشن برای افراد بالای 15 سال

- رسید پرداخت هزینه متعلقه ( رسید بانکی یا قبض رسید وجوه دریافتی طبق تعرفه قانونی )

- در صورتیکه شناسنامه عکس دار نباشد ( عکس شناسنامه به هر دلیل جدا شده باشد) اصل و تصویر مدرک معتبر عکسدار از قبیل کارت شناسایی ملی ، گذرنامه ، گواهی نامه رانندگی ، گواهی تحصیلی ضروری است و در صورت عدم ارائه مدارک یاد شده نسبت به تایید عکس از مراجع قانونی اقدام گردد.

یاد آوری: چنانچه شناسنامه عکسدار باشد و مهر آن محو شده باشد تنظیم درخواست مطابق بند فوق انجام خواهد شد.

- تصاویر شناسنامه همسر ، فرزندان، و سند ازدواج برای افراد متاهل

- نمونه تکمیل شده برگ درخواست ضمیمه این دستورالعمل ( نمونه شماره1)


3- اقدامات دفتر

- احراز تعلق تقاضا به درخواست کننده (صاحب شناسنامه)

-   اخذ درخواست تکمیل شده بهمراه مدارک مندرج دراین دستورالعمل  از متقاضی

-   احرازسمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد

- درصورتیکه درخواست توسط وکیل ارائه می گردد لازم است در وکالتنامه مورد درخواستی عینابطور روشن وشفاف تصریح شده باشد.

- کنترل عکس متقاضی (مطابق ضوابط تعیین شده و تطابق آن با چهره و عکس شناسنامه متقاضی)

- برابر اصل نمودن تصاویر مدارک

-  ارسال درخواست و مدارک به اداره ثبت احوال معین

- اعلام نظر اداره ثبت احوال به متقاضی با اخذ رسید در زمان تعیین شده

- اخذ درخواست اجرای تقاضا واصل شناسنامه از متقاضی .

- ارسال به اداره معین برای تعویض شناسنامه وصدور شناسنامه با نام جدید

- اخذ شناسنامه صادره با نام جدید وتحویل به متقاضی با اخذ رسید .

- بایگانی سوابق

- ارسال سوابق ماهیانه به اداره معین

مندرجات شناسنامه جدید صادره باید از حیث عکس ، مشخصات و...توسط مامور وشخص متقاضی کنترل ودرصورت وجود نقص تحویل داده نشود.فصل دوازدهم :    الزامات دفتر-  الزامات دفتر

رعایت موارد ذیل توسط دفتر الزامی است  :

- تهیه دفاتر اخذ درخواست (به منظور ثبت مشخصات متقاضی وارسال ومراسلات )

دفتر مخصوص ثبت درخواست از شماره یک شروع و بدون خدشه و قلم خوردگی ادامه می یابد

-   استفاده ازمهرتحویل شده سازمان درکلیه مکاتبات، برابراصل نمودن مدارک وارائه رسیدبه متقاضی وسایرموارد ضروری

-     رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل ها و ضوابط مالی و فنی ابلاغی از سوی سازمان ثبت احوال کشور

-     نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعملها ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی از طرف سازمان ثبت احوال کشور وسایر مراجع مربوط در محل دفتر به صورت مرتب .

-     نصب تابلوی خدمات قابل ارائه وفرآیند آن درمحل دفتر

-     الصاق فهرست هزینه های متعلقه اعم از تعرفه و کار مزد در معرض دید متقاضیان

دریافت هرگونه وجه دیگر تحت هرعنوان به جز عناوین فوق ممنوع می باشد.

-     دریافت وجوه صرفا می باید  بصورت غیر نقدی ( فیش بانکی )  انجام شود.

-      دفاتر موظفند وجوه مربوط به تعرفه قانونی خدمات را که در طول روز از متقاضیان اخذ می نمایند در پایان روز ویا حداکثر درابتدای وقت اداری روز بعد به حسابهای درآمدی غیر قابل برداشت ثبت احوال واریز وهر 15 روز یکبار نسبت به ارائه فیشهای بانکی وتسویه حساب با اداره ثبت احوال معین اقدام نمایند.

-     قراردادن صندوق انتقادات وپیشنهادات درمحل دفتر

-     قرار دادن آدرس ، شماره تلفن ، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی سازمان ثبت احوال کشور جهت دریافت شکایتها وپیشنهادها درمعرض دید مراجعان

-     دفاتربرای تسهیل درپرداخت وجوه برای متقاضیان پیگیری نصب پایانه های بانکی (pos) را دردستورکارقرار دهند.

-   همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی از سوی سازمان ثبت احوال کشور و ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست آنان درراستای انجام وظایف

-     دفاتر مکلفند در خواستهای واصله را حداکثر ظرف 48 ساعت به ادارات معین تحویل نمایند.

-     دفاتر می بایست حداکثر تا یکماه پس از ارسال مدارک و درخواست  به اداره معین نسبت به موارد بدون پاسخ پیگیری نمایند.

دفاتر باید حداکثر 20 روز برای موارد تعویض و 50 روز برای موارد فقدان شناسنامه نوبت اول ،3 ماه برای نوبت دوم ، 6 ماه برای نوبت سوم،  به بعد پس از ارسال مدارک به اداره معین، نسبت به موارد بدون پاسخ پیگیری نمایند.

-   مدت نگهداری شناسنامه ها برای تحویل به متقاضیان 3 ماه میباشد و در صورت عدم مراجعه آنان شناسنامه ها با مشخصات کامل سجلی و شماره مسلسل شناسنامه فهرست برداری و به اداره معین  در قبال رسید تحویل و مراتب به نشانی متقاضی اعلام خواهد شد.

-   درغیاب مسئول دفتر یک نفر به عنوان جانشین می بایست درمحل دفتر حضور داشته وبه امورات جاری دفتر رسیدگی نماید.

-  دفاتر مکلفند باتوجه به اهمیت حفظ ونگهداری اسناد ومدارک مردم نسبت به ایجاد مکانیزمهای امنیتی از جمله استفاده از گاو صندوق و... اقدام نمایند.

-    دفاتر موظفند در ساعات اداری دایر وبه ارائه خدمات به مردم مبادرت نمایند.

-    دفاتر موظفند سوابق تحویل شناسنامه ویا کارت ملی به صاحب آن را به نحو منظم ومطمئن در دفتر نگهداری نمایند.

 

موفق باشید

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تبلیغات

رزرواسیون دور برد آژانس جهان گشت سیرنگ

پیشخوان خدمات سفر و گردشگری

خدمات الکترونیک

پرداخت اینترنتی قبوض

پیشخوان پرداخت قبض

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری