دفاتر در تنظیم قرارداد با پست مجازند چاپ
News
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۱۱

اظهار نظر کانون دفاتر در خصوص ممنوعیت عقد قرارداد انفرادی با شرکت پست مخالف آیین نامه دفاتر پیشخوان دولت است.

مشاور کمیته تخصصی پیشخوان دولت ریاست جمهوری گفت: اعلام ممنوعیت و اجبار از سوی کانون، وجاهت ندارد و کانون، مرجعی نیست که برای دفاتر تعیین تکلیف کند بلکه یک نقطه اشتراک آراء و افکار است و براساس اساسنامه خودش، نه الزامی به عضویت و نه ممنوعیتی برای حضور در آن وجود ندارد که باید به این حدود قانونی دقت شود.

وی افزود: برابر ماده 8 پیوست شماره 5 آیین نامه دفاتر پیشخوان دولت، دستگاههای خدمات دهنده می توانند با دارندگان پروانه یا تشکلهای صنفی عقد قرارداد کنند. براین اساس عقد قرارداد انفرادی دفاتر و دستگاههای خدمات دهنده همان طور که از 10 سال پیش در جریان بوده، مجاز و بی اشکال است. وی افزود: ابلاغیه درگاه خدمات، هیچ امتیاز تجاری و رانتی برای کانون ایجاد نمی کند و کانون، فقط مجری مصوباتی خواهد بود که از سوی دولت برای اعمال نظارت کارگروههای استانی به آن ابلاغ می شود. لذا خبر مذکور، تکذیب می گردد.